Khách mời & Diễn giả

Khách mời đặc biệt

Diễn giả

Ông Nguyễn Long An

Giám đốc, Công ty Cổ phần Bayon Việt Nam

PGS. TS Dương Anh Đức

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh

TS. Hà Công Tuấn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Hồ Thanh Tùng

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC

Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Sơn Hải

Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch Công ty Hồng Cơ, Phó Chủ tịch VINASA

Ông Huỳnh Quang Liêm

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ông Phạm Minh Tuấn

Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT

Ông Phạm Trần Anh

Phó Tổng Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lược, Microsoft Việt Nam

Ông Richard Tang

Lãnh đạo Hiệp hội Máy tính Đài Loan (TCA)

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc Khối Phát triển ứng dụng, Microsoft Việt Nam

Ông Pine Kyaw

Giám đốc Điều hành Shopee Vietnam

Ông Tào Đức Thắng

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Ông Đặng Nguyên Anh

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

TSKH. Hồ Tú Bảo

Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST

TS. Phạm S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Phú Cường

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương

PGS. TS. Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại

ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

TS. MAI LIÊM TRỰC

Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông

TS. VÕ TRÍ THÀNH

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Chủ tịch VINASA - Chủ tịch Tập đoàn FPT

PGS TS. NGUYỄN ÁI VIỆT

Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin

TS. NGUYỄN NHẬT QUANG

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Công ty CP Công nghệ phần mềm Hài Hòa

ÔNG LỮ THÀNH LONG

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA