Khách mời & Diễn giả

PGS. TS. Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính Phủ

Đ/c Trương Minh Tuấn

Ủy viên TW Đảng
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông

TS. MAI LIÊM TRỰC

Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông

TS. VÕ TRÍ THÀNH

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Chủ tịch VINASA - Chủ tịch Tập đoàn FPT

TS NGUYỄN NHẬT QUANG

Phó Chủ tịch Vinasa, chủ tịch công ty CP Công nghệ phần mềm hài hòa

Đ/c Chu Ngọc Anh

Ủy viên TW Đảng
Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ