Chương trình Diễn đàn

Day 1
06 Th9 2017
07:30 - 8:00

Đăng ký đại biểu

08:00 - 09:20

Phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trương Gia Bình Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn
PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn: “Con tàu CMCN 4.0. Thế giới lên tàu! Việt Nam bỏ lỡ?”

TS. Võ Trí Thành Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
TS. VÕ TRÍ THÀNH
09:20 - 9:40

Nghỉ giải lao

Toạ đàm 1: “Nhận thức về Việt Nam 4.0”

Người dẫn: PGS. TS. Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA Nội đung: Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV: Việt Nam liệu có bỏ lỡ cơ hội? Chiến lược...
Read More
Ông Richard Tang
Ông Tào Đức Thắng
Ông Đặng Nguyên Anh
Ông Nguyễn Phú Cường
ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH
ÔNG LỮ THÀNH LONG

Tọa đàm 2: “Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh”

Người dẫn: PGS. TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Nội dung chính: Mô hình kim cương: Công nghiệp số – Nông nghiệp – Du lịch Chiến lược...
Read More
Ông Nguyễn Long An
TS. Hà Công Tuấn
Ông Nguyễn Đình Thắng
TS. Phạm S
PGS. TS. Trần Đình Thiên
TS. Nguyễn Thành Phúc
12:10 – 13:30

Ăn trưa

Báo cáo chính: “Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”

Ông Phạm Trần Anh, Phó Tổng Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lược, Microsoft Việt Nam
Ông Phạm Trần Anh

Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

Người dẫn: TS. Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện KHCN VINASA Nội dung: Thực tiễn phát triển thành phố thông minh trên thế giới và tại...
Read More
PGS. TS Dương Anh Đức
Ông Huỳnh Quang Liêm
Ông Phạm Minh Tuấn
Ông Nguyễn Tuấn Anh
ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG
PGS TS. NGUYỄN ÁI VIỆT
TS. NGUYỄN NHẬT QUANG
15:10 – 15:40

Nghỉ giải lao

Tọa đàm 4: “Nhân lực số, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Người dẫn: TS. Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông. Nội dung: Công việc tương lai và những kỹ năng mới Xây dựng thể chế...
Read More
Ông Hồ Thanh Tùng
Ông Phạm Hồng Quất
Ông Nguyễn Sơn Hải
Ông Pine Kyaw
TSKH. Hồ Tú Bảo
TS. MAI LIÊM TRỰC
PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH
17:00 - 17:15

Công bố Thông điệp của Diễn đàn. Kết thúc chương trình